Amharic / East Africa / Ethiopia / Event / ILRI40 / Livestock

ኢትዮጵያ ከቁም እንስሳት ሀብት ማግኘት ያለባትን ጥቅም አላገኘችም

ሰሃራ በታች ከሚገኙ አገሮች በተለይም ኢትዮጵያና ጎረቤት ኬንያ ስለ ቁም እንስሳት ሀብታቸው ብዙ ይባልላቸዋል፡፡ ይሁንና ተደጋግሞ እንደሚገለጸው አገሮቹ ካላቸው እምቅ አቅም አንፃር ተጠቃሚነታቸው ሲፈተሽ ከባህር ላይ በጭልፋ የመጥለቅ ያህል የሚጋነን ነው Continue reading

Amharic / East Africa / Ethiopia / Event / ILRI40 / Livestock

ኢልሪ (ILRI) 40ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው: የቁም እንስሳት ዘርፍን ኢኮኖሚያዊ ድርሻ ለማሳደግ እየተሠራ ነው

ዓለም አቀፉ የቁም እንስሳት ምርምር ኢንስቲት ዩት (ILRI) የተመሰረተበትን አርባኛ ዓመት በአዲስ አበባ በማክበር ላይ ይገኛል፡፡ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎ ርሜሽን ዕቅድ ኢትዮጵያ ከቁም እንስሳት ሃብቷ ተገቢውን ጥቅም ለማግኘት ትኩረት ሰጥታ ትሰራለች፡፡ Continue reading

Amharic / East Africa / Ethiopia / Event / ILRI40 / Livestock

መካከለኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች መጨመርን ተከትሎ የሚያድገውን የምግብ ፍላጎት ለማሟላት የቁም እንስሳት ምርታማነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል

መካካለኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ቁጥር መጨመርን ተከትሎ የዜጎችን የምግብ ፍላጎት ለማርካት የእንስሳት ሃብት ምርታማነትን ማረጋገጥ እንደሚያስፈለገ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ Continue reading

Amharic / East Africa / Ethiopia / ILRI40 / Livestock

አለምአቀፍ የእንሰሳት ምርምር ኢንስቲትዩት 40ኛ አመቱን በማክበር ላይ ነው

አለምአቀፍ የእንሰሳት ምርምር ኢንስቲትዩት ያሳለፋቸውን 40 የምርምር ዓመታት በተለያዩ መርሃ ግብሮች አለምአቀፋዊ ይዘት ባለዉ መልኩ በማክበር ላይ ይገኛል Continue reading